Anmelden

Shiva Sahasranama

Aus Spiritwiki

Shiva hat nach dem Shiva Purana 1000 Namen, die dort von Romaharshana offenbart werden mit dem Hinweis, sie niemals preiszugeben für diejenigen, die respektlos sind, oder für diejenigen, die nicht an Gott glauben. Es existieren allerdings 8 Versionen des Shiva Sahasranama.

1000 Namen - Sahasranama

 1. Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu.
 2. Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasara-sandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya.
 3. Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva
 4. Madadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka.
 5. Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gopta, Brahma.
 6. Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana.
 7. Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuberabandhu, Shrikanatha, Lokavarnottama.
 8. Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama.
 9. Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Data, Dayakara.
 10. Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta.
 11. Mahoushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma.
 12. Somarata, Sukhi, Sompapa, Amritapa, Soumya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya.
 13. Suhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharshi.
 14. Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara.
 15. Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha.
 16. Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhaya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma.
 17. Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha.
 18. Bhasmapriya, Bhasmashyai, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha.
 19. Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana.
 20. Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya.
 21. Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Pourana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara.
 22. Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Para-vara, Sulabha.
 23. Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana.
 24. Kshama, Jnanavana, Achaleshvara,Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarashi.
 25. Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama.
 26. Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna .
 27. Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya.
 28. Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalekshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani.
 29. Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahm-amrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma.
 30. Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Dirghatapa, Sthavishtha, Sthavira Dhruva.
 31. Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Parmatapa, Samvatsarakara, Mantra-pratyaya, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara
 32. Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu.
 33. Vasumana, Satya, Sarvapaphara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta.
 34. Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanantha.
 35. Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahotsaha, Mahabala, Mahabuddhi.
 36. Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati.
 37. Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma.
 38. Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana.
 39. Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta.
 40. Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimochana.
 41. Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balonmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta.
 42. Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Guruda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara.
 43. Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Tridhuli, Shipivishta.
 44. Shivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirma, Susharana, Subrahmanya,
 45. Maghavana, Koushika, Gomana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda.
 46. Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi.
 47. Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti.
 48. Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharta.
 49. Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha.
 50. Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana.
 51. Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha.
 52. Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi.
 53. Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha.
 54. Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara,, Shishu, Giriraha, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi.
 55. Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu.
 56. Jnanaskandamahaniti, Vishvotipatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha.
 57. Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Paphari.
 58. Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna.
 59. Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Puruhuta, Purushruta, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu,Dhanagama.
 60. Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanbhutarata, Dhvani, Araga, Nayandyaksha.
 61. Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya.
 62. Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri.
 63. Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragranti, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakapa, Mahakalpa, Kalpaviriksha, Kaladhara,
 64. Alankarishnu, Achala, Rochishnu, Vikramonnata. Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi.
 65. Shatrupreamathi, Padapasana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata.
 66. Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamisraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila.
 67. Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru.
 68. Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara.
 69. Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreye.
 70. Nishshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishalya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chatrubhava.
 71. Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka.
 72. Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramurddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi.
 73. Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika.
 74. Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramfala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada.
 75. Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara.
 76. Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara.
 77. Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari.
 78. Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha.
 79. Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrit, Dharmasambhava, Dambha.
 80. Alobha, Arthavit, Shambhu, Sarvahbutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-futaloka, Trymbaka.
 81. Nagabhushana, Andhakari, Makhaveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu.
 82. Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita,
 83. Punya, Sukumara, Sulochana, Samageyapriya, Akrura, Punyakirti, Anaymaya, Manojava, Tirthakara, Jatila.
 84. Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka.
 85. Kaladhara, Mahakala, Bhuasatyapraryana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu.
 86. Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kanta, Sarvashastrahadvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagranti.
 87. Anu, Shuchismita, Prasannatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakra, Jaleshvara, Tumbavina.
 88. Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trllokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta.
 89. Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramandhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapala, Hamsa, Hamsagati.
 90. Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati.
 91. Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapa, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya.
 92. Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha.
 93. Nirupadrava, Darpha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakriti, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha.
 94. Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaryaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana.
 95. Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrit, Suprita, Sumukha, Suksha.
 96. Sukara, Dakshinaila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita.
 97. Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha.
 98. Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrit, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya,Bhushana, Bhuti.
 99. Bhutakrit, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti.
 100. Vivikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

Shiva Archanam

Andere Aufteilungen wioe im Shiva Archanam[1] oder im ashtottarashata namavalis beinhalten 108 Namen bzw. Mantras

 1. Om shivâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem glückverheißenden Einen)
 2. Om maheshvarâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Großen Gott Shiva)
 3. Om shambhave namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der für unser Glück allein existiert)
 4. Om pinâkine namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der den Weg des Dharma schützt)
 5. Om shashishekharâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an den Gott, der die Mondsichel in seinem Haar trägt)
 6. Om vâmadevâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, der angenehm und günstig in jeder Hinsicht ist)
 7. Om virûpâkshâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott makelloser Form)
 8. Om kapardine namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn mit dicht verfilzten Haaren)
 9. Om nîlalohitâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der herrlich ist wie die rote Sonne bei Tagesanbruch)
 10. Om shankarâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an die Quelle allen Reichtums)
 11. Om shûlapânaye namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der einen Speer trägt)
 12. Om khatvângine namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der eine gerändelte Keule trägt)
 13. Om vishhnuvallabhâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der Gott Vishnu lieb ist)
 14. Om shipivishhtâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, dessen Form große Lichtstrahlen emittiert)
 15. Om ambikânâthâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Ambikas Herrn)
 16. Om shrîkanthâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an ihn, dessen Kehle blau scheint)
 17. Om bhaktavatsalâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der seine Anhänger wie neu geborene Kälber liebt)
 18. Om bhavâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, der die Existenz selbst ist)
 19. Om sharvâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der alles ist)
 20. Om trilokeshâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der Herr aller drei Welten ist)
 21. Om shitikanthâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an die Ur-Seele, deren Hals tief blau ist)
 22. Om shivâpriyâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, welcher der Shakti lieb und teuer ist)
 23. Om ugrâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, dessen Anwesenheit genial und überwältigend ist)
 24. Om kapâline namaha (Ehrerbietige Grüsse an den Gott, dessen Bettelschale ein menschlicher Schädel ist)
 25. Om kâmâraye namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der alle Leidenschaften erobert)
 26. Om andhakâsura sûdanâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der den Asura Andhaka tötete)
 27. Om gangâdharâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, der den Ganges in seinem Haar hält)
 28. Om lalâtâkshâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, dessen Sport Schöpfung ist)
 29. Om kâlakâlâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu Shiva, der Tod des Todes ist)
 30. Om kripânidhaye namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, der Schatz des Mitgefühls ist)
 31. Om bhîmâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu Shiva, dessen Stärke fantastisch ist)
 32. Om parashuhastâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der eine Axt in den Händen schwingt)
 33. Om mrigapânaye namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der nach der Seele in der Wildnis sucht)
 34. Om jatâdharâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der eine Masse von verfilzten Haaren trägt)
 35. Om kailâsavâsine namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, der auf dem Berg Kailash bleibt)
 36. Om kavachine namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der in die Rüstung gewickelt ist)
 37. Om kathorâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der alles Wachstum verursacht)
 38. Om tripurântakâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der die drei dämonischen Städte zerstört)
 39. Om vrishhânkâya namaha (Ehrerbietige Grüsse zu dem Gott, dessen Emblem ein Stier ist)
 40. Om vrishhabhârûdhaya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der einen Stier reitet)
 41. Om bhasmoddhûlita vigrahâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der mit dem heiliger Asche bedeckt ist)
 42. Om sâmapriyâya namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der Hymnen aus dem Sama Veda liebt)
 43. Om svaramayâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der durch den Klang erzeugt)
 44. Om trayîmûrtaye namaha (Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der in drei Formen verehrt wird)
 45. Om anîshvarâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an den unbestrittenen Herrn)
 46. Om sarvajnâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an den Gott, der alle Dinge kennt)
 47. Om paramâtmane namaha(Ehrerbietige Grüsse an das höchste Selbst)
 48. Om somasûryâgnilochanâya namaha (Ehrerbietige Grüsse an das Licht der Augen von Sauma, Surya und Agni)
 49. Om havishhe namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der Opfergaben von Ghee erhält
 50. Om yajnamayâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Architekten aller Opferriten )
 51. Om somâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Mondschein der mystischen Vision)
 52. Om panchavaktrâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Gott der fünf Aktivitäten)
 53. Om sadâshivâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den ewig günstigen gütigen Sadashiva)
 54. Om vishveshvarâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den alldurchdringenden Herrscher des Kosmos)
 55. Om vîrabhadrâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, den vordersten der Helden)
 56. Om gananâthâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Gott der Ganas)
 57. Om prajâpataye namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Schöpfer)
 58. Om hiranyaretase namaha(Ehrerbietige Grüssedem Gott, der goldene Seelen ausströmt)
 59. Om durdharshhâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem unbezwingbaren Wesen)
 60. Om girîshâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Monarchen des heiligen Berges Kailash)
 61. Om girishâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn des Himalaya)
 62. Om anaghâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der keine Angst inspirieren kann)
 63. Om bhujangabhûshhanâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der mit goldenen Schlangen geschmückt ist)
 64. Om bhargâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem vordersten der Rischis)
 65. Om giridhanvane namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Gott, dessen Waffe ein Berg ist)
 66. Om giripriyâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der Berge liebt)
 67. Om krittivâsase namaha(Ehrerbietige Grüssedem Gott, der versteckt Kleidung trägt)
 68. Om purârâtaye namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der durchaus in der Wüste zu Hause ist)
 69. Om bhagavate namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn des Reichtums)
 70. Om pramathâdhipâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der von Goblins bedient wird)
 71. Om mrityunjayâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Eroberer des Todes)
 72. Om sûkshmatanave namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Subtilsten des Subtilen)
 73. Om jagadvyâpine namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der die ganze Welt erfüllt)
 74. Om jagadgurave namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Guru aller Welten)
 75. Om vyomakeshâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Gott, dessen Haar über den Himmel verbreitet ist)
 76. Om mahâsenajanakâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Ursprung des Mahasena)
 77. Om châruvikramâya namaha(Ehrerbietige Grüsse zu Shiva, den Hüter der wandernden Pilger)
 78. Om rudrâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der fit ist gelobt zu werden)
 79. Om bhûtapataye namaha(Begrüßungen an die Quelle der Lebewesen einschließlich der Bhutas oder geisterhaften Kreaturen)
 80. Om sthânave namaha(Ehrerbietige Grüsse an die feste und unbewegliche Gottheit )
 81. Om ahirbudhnyâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der auf die schlafende Kundalini wartet)
 82. Om digambarâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, dessen Gewänder der Kosmos ist)
 83. Om ashhtamûrtaye namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der acht Formen hat)
 84. Om anekâtmane namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der die eine Seele ist)
 85. Om sâtvikâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn der unbegrenzten Energie)
 86. Om shuddavigrahâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an ihn, der frei von Zweifel und Zwiespalt ist)
 87. Om shâshvatâya namaha(Ehrerbietige Grüsse zu Shiva, der endlos und ewig ist)
 88. Om khandaparashave namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der die Verzweiflung des Geistes durchschneidet)
 89. Om ajâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Anstifter all dessen was passiert)
 90. Om pâshavimochakâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der alle Fesseln freigibt)
 91. Om mridâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der nur Barmherzigkeit zeigt)
 92. Om pashupataye namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrscher aller sich entwickelnden Seelen)
 93. Om devâya namaha(Ehrerbietige Grüsse zu dem vordersten der Devas)
 94. Om mahâdevâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem größten der Götter)
 95. Om avyayâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den, der sich nie verändert)
 96. Om haraye namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, der alle Knechtschaft löst)
 97. Om bhaganetrabhide namaha(Ehrerbietige Grüsse auf den, der Pushan strafte)
 98. Om avyaktâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der stetig und unerschütterlich ist)
 99. Om dakshâdhvaraharâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an den Zerstörer von Dakshas hochmütigem Opfer)
 100. Om harâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der sich den Kosmos entzieht)
 101. Om pûshhadantabhide namaha(Ehrerbietige Grüsse zu Shiva, der Bhaga lehrte, klarer zu sehen)
 102. Om avyagrâya namaha(Ehrerbietige Grüsse an Shiva, die subtil und unsichtbar ist)
 103. Om sahasrâkshâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn der unbegrenzten Formen)
 104. Om sahasrapade namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der überall steht und geht)
 105. Om apavargapradâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Herrn, der alles gibt und nimmt)
 106. Om anantâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem Gott, der unendlich ist)
 107. Om târakâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem großen Befreier der Menschheit)
 108. Om parameshvarâya namaha(Ehrerbietige Grüsse dem höchsten Herrn)

Literatur

Referenzen

 1. http://www.saivism.net/prayers/108names.asp Shiva Archanam, Ramachander

Weblinks